Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlerinden Dr. Ögr. Üyesi Mesut YILDIRIM tarafından Eğitim Bilimleri alanı derslerinden Öğretim Yöntem ve Teknikleri anlattı. Dersler videoları sisteme yüklendi hazır durumda.