BİLKAMPÜS HAKKINDA

TANITIM

BİLKAMPÜS Hakkında Detaylar

2020 yılı ile tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını uzaktan eğitim kavramını hayatımızın merkezine yerleştirdi. Uzaktan eğitim, öğrenenin istediği yerde ve zamanda çevrimiçi eğitim alma şekli olarak tanımlanmaktadır. COVID-19 salgını sonrası uzaktan eğitime artan ilgi ile online ve teknoloji araçları öğretimin bir parçası olmuştur. Bölgemizde süreçte oluşan eğitim kaybını gidermek adına Harran Üniversitesi ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında Bilişim Kampüsü Eğitim Platformu kurulmuştur.

Türkiye’de tüm öğrencilerin kullanımına açık EBA kapsamındaki online eğitim çalışmaları güçlenerek devam etmektedir. MEB, pandemi başlangıcı sonrasında online ve TV çözümleri açısından gerekli adımları atmış, fakat öğretmenlerin online öğretim sürecine hazırlıksız yakalanmaları canlı ders süreçlerinde sorunlar oluşturmuştur. Öğretmenlerimizin online eğitimde etkili ve uygun öğretim araçlarını kullanabilmesi ve online alternatif ölçme /değerlendirme becerilerinin artırılması önem arz etmektedir. Online ve teknoloji destekli eğitimde sorunları ortadan kaldırmak adına Bilişim Kampüsü projemiz ile ülke genelinde öğretmen ve öğretmen adayları için fırsatlar sunmaktadır.

Platformun kurulum amacı pandemi döneminde uzaktan eğitimde öğretmenler için canlı derslerde öğrencilerin dikkatini daha etkili toplamak ve öğretmenlere yeni teknolojileri tanıtmaktır. Platformumuz ilerleyen süreçte sadece eğitici eğitimi ile sınırlı kalmayarak robotik kodlama, Web 2.0 Araçları, 3D Tasarım gibi birçok alanda eğitimler ile genişleyecektir.