Eğiticilerin Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları iş birliğiyle hazırlanan Eğitici Eğitimi modülü 14 ayrı bölümden oluşmaktadır. Modül içerikleri eğitim felsefesinden ölçme ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Modülde ayrıca eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik konular ve araç tanıtımları bulunmaktadır. Her içerik sonrası konu tarama testleri ile öğrendiklerinizi test edebilirsiniz. Eğitici Eğitimi programımız, aşağıda isimleri verilen hocalarımız tarafından hazırlanmıştır.


Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL

Doç. Dr. Sedat ŞEN

Doç. Dr. Hüseyin KOTAMAN

Doç. Dr. Mehmet Fatih KARACABEY

Doç. Dr. Fatih Mehmet CİĞERCİ

Doç. Dr. Ragıp TERZİ 

Doç. Dr. Ahmet GÖÇEN 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cevdet KIRIKÇI

Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ATASOY

Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet ÇAPAN 

Dr. Öğr. Üyesi Cahit POLAT

Öğr. Gör. Ayşe GÜL


ÖĞRENİLECEKLER
  • Eğitim Felsefesi
  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  • Eğitimde Sınıf Yönetimi
  • Derslerde Web 2.0 Araç Kullanımı
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
HEDEF KİTLE
  • Üniversite Öğretim Elemanları
  • Öğretmen ve Öğretmen Adayları
EĞİTİM İÇİN İHTİYAÇ OLANLAR
  • İnternete bağlanabilen bir bilgisayar

DERSLER

  • 8 Bölüm
  • 09:06:01

Eğitmen Hakkında