Ulusal Boyutlarıyla Siber Güvenlik

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu kursta, katılımcılar siber güvenliğin ulusal boyutlarıyla ilgili genel bilgi ve farkındalık elde edecekler, güncel örneklerle siber güvenliğe ilişkin temel seviyede, ancak geniş bir çerçevede bilgi edineceklerdir.

Kursta teorik bilgiler yanında güncel örnekler üzerinden, işlenen konulara ilişkin bilgi birikimi artırılacaktır.  


ÖĞRENİLECEKLER
  • Siber güvenliğin temelleri
  • Kuruluşlar açısından siber güvenliğe ilişkin öne çıkan hususlar
  • Siber güvenlik ekonomisi
  • Hizmet olarak siber güvenlik yaklaşımı
  • Kritik altyapılar ve ulusal güvenlik
HEDEF KİTLE
  • Okul yöneticileri
  • Öğretmen ve Öğretmen Adayları
  • Yükseköğretim Öğrencileri
EĞİTİM İÇİN İHTİYAÇ OLANLAR
  • İnternete bağlanabilen bir bilgisayar edinme

Eğitmen Hakkında