İnternet Kaynaklarıyla Türkçe Yazım, Noktalama Ve Sözlük Kullanımı

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu kursta ortaöğretim seviyesinden itibaren tüm öğreniciler, dijital kaynakları kullanarak Türkçe yazım, noktalama ve sözlük kullanımı konularında bilgi sahibi olacak ve örnekler üzerinden uygulamalarla bilgilerini pekiştireceklerdir.

Kursta teorik bilgiler yanında örnekler üzerinden birçok uygulama da yapılacaktır.

Kurs içerikleri sürekli güncellenecektir.


ÖĞRENİLECEKLER
  • Türkçe yazım bilgilerine ulaşılacak internet siteleri
  • Bu sitelerdeki bilgilerle ilgili uygulamalar
  • Türkçe noktalama bilgilerine ulaşılacak internet siteleri
  • Bu sitelerdeki bilgilerle ilgili uygulamalar
  • Türkçe sözlüklere ulaşılacak internet siteleri
HEDEF KİTLE
  • Öğretmen ve Öğretmen Adayları
  • Ortaöğretim Öğrencileri
  • Yükseköğretim Öğrencileri
EĞİTİM İÇİN İHTİYAÇ OLANLAR
  • İnternete bağlanabilen bir bilgisayar

Eğitmen Hakkında