P4C (Philosophy For Children) Çocuklar İçi̇n Felsefe Kursu

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu kursta tüm dünyada son yılların en önemli eğitim yaklaşımlarımdan biri olan P4C yaklaşımı anlatılacaktır. Eleştirel ve sorgulayıcı düşüncenin gelişmesi açısından çok önemli olan bu yaklaşım farklı yönleriyle sunulacaktır. Çocuklarla Felsefe yaklaşımı ve bu yaklaşımın okullarda nasıl uygulanacağına dair teorik bilgi ve uygulama örnekleri verilecektir.


ÖĞRENİLECEKLER
  • P4C ne demektir?
  • P4C tarihçesi
  • Sokrates ve Diyalog Yöntemi
  • P4C Farklı Ekoller
  • Eleştirel düşünmenin önemi
HEDEF KİTLE
  • Her kademeden öğretmenler
  • Anne ve Babalar
  • Farklı Meslek Sahibi Yetişkinler
EĞİTİM İÇİN İHTİYAÇ OLANLAR
  • İnternete bağlanabilen bir bilgisayar, tablet, telefon v.b

Eğitmen Hakkında