Programlama Temelleri

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu kursta ilköğretim seviyesinden başlamak üzere tüm öğreniciler, istedikleri bir problemin çözüm aşamalarını yazabilecek. Çözüm aşamalarını belirledikten sonra c# programlama dilini kullanarak gerekli yazılımı oluşturabileceklerdir. Kursumuz teorik bilgileri edinmenin yanında çeşitli proje tasarımları oluşturmanıza ve uygulamalar yapmanıza da fırsat verecektir.


ÖĞRENİLECEKLER
  • Programlama Yazılımı
  • Değişkenler ve Sabitler
  • Operatörler
  • Karar Kontrol Deyimleri
  • Döngüler
HEDEF KİTLE
  • Öğretmen ve Öğretmen Adayları
  • Ortaöğretim Öğrencileri
EĞİTİM İÇİN İHTİYAÇ OLANLAR
  • İnternete bağlanabilen bir bilgisayar

Eğitmen Hakkında