Eğlenceli Ve Etkili Ders Işleme Teknikleri

EĞİTİM İÇERİĞİ

Dersi eğlenceli ve etkili kılmayı etkileyen faktörleri bilir.

Dersi eğlenceli işleme yöntem ve tekniklerini tanır.

Sınıf içi öğrenme sürecine uygun materyalleri kullanır.

Farklı eğitim ortamlarını kullanarak dersi daha eğlenceli ve etkili hale getirir.

Eğlenceli ders işleme sürecine katkı sağlayan uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

Çoklu zeka kuramını ve özelliklerini açıklar

Çoklu zeka türlerini açıklar.

Ders işlerken çoklu zeka kuramını dikkate alır.

Etkili sınıf yönetimi ve iletişim yöntemlerini kullanır

ÖĞRENİLECEKLER
  • Dersi Eğlenceli İşlemeyi Etkileyen Faktörler
  • Dersi Eğlenceli İşleme İlkeleri
  • Sınıf İçi Öğrenme Sürecinin Geliştirilmesi
  • Eğlenceli Ders İşleme Sürecine Katkı Sağlayan Yöntem ve Teknikler
  • Çoklu Zeka Kuramı
HEDEF KİTLE
  • Öğretmen ve Öğretmen Adayları
EĞİTİM İÇİN İHTİYAÇ OLANLAR
  • İnternete bağlanabilen bir bilgisayar

Eğitmen Hakkında